top of page

הלבנת הון

הלבנת הון

הלבנת הון הינו תהליך בו מוטמעים ומוסתרים כספים או רכוש, שמקורם בפשיעה, אל תוך המערכת הפיננסית. זאת על מנת לעשות בהם בהמשך, שימוש לגיטימי ללא חשש מרשויות האכיפה .הלבנת הון מתבצעת בתהליך רב שלבי החל מעבירת המקור - העבירה שבאמצעותה הופק ההון, דרך פעולות ההלבנה עצמן השזורות לאורך "שרשרת ההלבנה", וכלה בשימושים החוזרים הנעשים בהון לאחר שהולבן

תחום הלבנת ההון והחקיקה החדשה שנלוותה אליו הינם, מחד אבולוציה של המשפט הפלילי, ומאידך בריאת יקום משפטי חדש. המשפט הפלילי ההיסטורי עסק בעבירות חד ממדיות בזמן שהתבצעו, במקום ובשעה מוגדרים

העבריין היה מי שחצה במודע את גבול החוק, ובידיו אקדח מעשן המצביע על מעשיו. מטעמים רבים, שאת חלקם מאפשר העולם הטכנולוגי החדש, בו ניתן לנייד את כספי השלל במהירות הסיב האופטי על פני הגלובוס, נוסד עולם פלילי חדש שתחום הלבנת ההון הינו אחד מיסודותיו

העקרון הראשון בחקיקה בתחום זה מבוסס על אמנות בינ"ל בין מדינות היוצרות מחויבות הדדית מוחלטת של חברי האמנה, לפעול על פי התנאים והנהלים שנקבעו. העקרון השני הוא הגדרת מספר עבירות בינ"ל משותפות, בהן כל מדינה חייבת להילחם, ללא הגנה טריטוריאלית לעוברים על החוק. בין העבירות הללו נמצאות עבירות מסורתיות כמו פירטיות וסחר בסמים, עבירות מחודשות כמו סחר בנשים לשעבר סרסרות, ויישות חדשה בדמות הפשע המאורגן

בצד העבירות המסורתיות בחוק העונשין, שאסרו מעשים, נברא כאמור עולם פלילי האוסר, באמצעות מערכות חוקים חדשות, חיצוניות לחוק העונשין, התנהגויות מסוימות. עולם זה לכשעצמו גובה והושלם במערך החקיקה החדשה למלחמה בהלבנת ההון, אשר יצרה איסור לשנע כספים ורכוש, שהם תולדה של אותו עולם חדש

 

חוק איסור הלבנת הון חל על פעולות בכספים או רכוש, שהופקו במישרין או בעקיפין, מעבירה שהוגדרה בחוק כעבירת מקור, או  ששימשו לביצועה של אותה עבירת מקור או אפשרו אותה. אם עד יצירתו של עולם חדש זה לכסף לא היה ריח, הוא נוייד ושונע מיד ליד, וטוהר עם העברתו במסגרת עיסקה חוקית, הרי שבמסגרת האיסורים החדשים מייצר מערך המלחמה בהלבנת ההון, מעין ברקוד סימון על הון שנעשה בו שימוש כלשהו, ומעתה ניתן לעקוב אחריו ולחלטו, ובמידה רבה אף לחלט מבעליו כל הון אחר מקביל לו

מטרת החוקים שחוקקו היתה להילחם בתופעת הלבנת ההון, אך הם למעשה מגדירים מערך שלם של התנהגויות ובדיקות, גם למעגל רחב של אנשים שאינם קשורים כלל לעבירה, ומטבע הדברים גם אינם יודעים כלל כי נעשתה. עולם הלבנת ההון מתחלק אם כן לשני מימדים; הפעילות העיסקית בטרם חקירה, והתמודדות עם אישומים בעבירות הלבנת הון, לאחר מעשה

 

על מנת לנסות ולהשאר בתחום המימד הראשון ולהמנע מלעבור על חוק הלבנת ההון היא לנהוג "בצייתנות" לחוק, ולדווח באופן מלא ושקוף על הפעילות העיסקית. אין מדובר בדיווחי המס אלא במערך מורכב של "ידיעת הלקוח" ובחינת התאמת העיסקה לאופי העסק

הפן שני של ההתמודדת בתחום זה מתבסס על היכולת לנתח בכלים קלאסים של משפט פלילי את עבירת המקור הנטענת, ולהתאים את המהלכים העסקיים בעולם הטכנולוגי המתקדם, כך שיצביעו ויעידו כי אין בפעולות העסקיות שנעשו המשך של טשטוש ההון והעלמתו

 

המיומנויות הנדרשות לטיפול בתיקים של עבירות הלבנת הון מחייבות הבנה ורקע במשפט הפלילי הקלאסי, תפיסה וידע של עולם פיסקלי, ידע נרחב בעולם הנהלת החשבונות העיסקי, מבנה הדוחות ואופן רישום ותיעוד העסק, וידע והכרה של עולם הבנקאות והעברת הכספים. כל אלה בצד יכולת להבין את האמצעים הטכנולוגים אשר שימשו לשינוע ההון

 

המשרד עסק בכל התחומים הללו מיום הקמתו, עוד לפני שאוחדו תחת מטריית החוקים של הלבנת הון, לכן אוגר המשרד בתוכו נסיון רב שנים בנושא, אף על פי שמדובר בתחום חדש

 

 המשרד ניהל בין השאר את התיקים הראשונים והגדולים בתחום איסור הלבנת הון,  בתיקי אוניות הקאזינו באילת, ונגזרות ה"שוק החוץ בנקאי" בקשר עם פרשת הבנק למסחר

בזמן שהפסיקה וההבנה המשפטית צמחה לאורך השנים התעצם הפן התקשורתי בתיקים אלה הקשורים כמעט תמיד במעצר רב תהודה ובדוברות גופי האכיפה המעצימים בעיני הציבור את התיק

נדמה כי היכולת הדואלית שלנו להגיב במישור השיח הציבורי ובמקביל ובאחוד לשאלות המשפטיות והכל באקלים של חסיון סנגוראילי מאפשרים מתן כלי מאוד משוכלל ביד האדם שנמצא בליבו של המשבר

מסים

מסים

.תחום המס חרג מהייחודיות שהייתה לו בטרם חוקי הלבנת ההון והוא אינו מצוי יותר בעולם של התחשבנות טכנית בין בעלי מקצוע 

תחום המס נטמע ואוחד בעולם הלבנת ההון והשליטה בעקרונותיו הכרחית כמו השליטה בעקרונות ההקלאסיים של המשפט הפלילי

שאלות מס ומשמעויות מס מקרינות באופן ישיר על תוצאות עונשיות ומהוותה שיקול מרכזי בעריכת הסכמים לתיקי הלבנת הון

ידע בתחום המסחרי ובתחום הרגולציה, הבנה במשפט המנהלי, שליטה ברזי המשפט הפלילי ויכולות ליטיגציה גבוהות מאפשרות ייצוג בשאלות מס מורכבות שמוטמעות במשברים אלה 

משפט פלילי

משפט פלילי

תחום המשפט הפלילי עובר תהפוכות רבות בתקופתנו. המשפט הפלילי הקלאסי עסק ביחס שבין חריגי החברה לבין האנשים המהוגנים. המשפט הפלילי התייחס לאירוע נקודתי, במקום ובשעה, בדרך כלל אלים, שבו עבר אדם את גבול ההגינות וביצע עבירה

העבריין הקלאסי, לצורך הדוגמה החזיק בידו אקדח מעשן, וידיו היו מוכתמות בדם קורבנו. המשפט הפלילי הקלאסי עסק בהוכחת ביצועה של אותה עבירה נקודתית, ובעונש הראוי לעבריין. העבירות, שהיו כולן תוצאה של התנהגות אסורה, הוגדרו ואוגדו בחוק העונשין

התפתחות המשפט הפלילי לעידן אותו נכנה "הדור השני", שהוא מעין דור ביניים, עסקה בעבירות שאופיינו לא בהתנהגות רגעית, אלא בניצול הזדמנויות לייצר רווח באמצעים שונים. במקרה זה אינו אורב העבריין לקורבנו ביער, אלא מנצל בעיקר יחסי אימון ונאמנות ואז על בסיס מרמה מצמיח לעצמו רווחים. ב"דור השני" של החוק הפלילי העבריין פוגע בתאגיד הסומך עליו או ברשויות הממשל, שאפשרו לו לנצל את תפקידו על מנת להפיק רווח


בצידם של עבריינים אלה התפתחו גם עברייני השחיתות, אשר זכו כולם לכינוי צווארון לבן. לעבריין בן דור הביניים, בנוסף לעקרונות קודמים של המשפט הפלילי, שוייכו עבירות סל בחוק העונשין. עבירות אלה הינן בעיקר הפרת אימונים, קבלת דבר במרמה, שוחד ונגזרותיו ולימים הלבנת הון

 ב"דור השלישי" להתפתחות המשפט הפלילי, החוק מהווה בעיקר כלי שלטוני המשרת את המדינה ביחסיה עם תאגידים וגופים כלכליים. העבריין הוא אורגן של תאגיד האחראי לפעילות התאגיד, מכוח חוקים חיצוניים לחוק העונשין. העבירות מתייחסות כולן לחובות המוטלות על התאגיד, בחוקים חיצוניים לחוק העונשין.
 

בעוד שהעבריין הקלאסי ביצע מעשה אסור, שהוא היסוד פיזי של התנהגות הפלילית, שמשמעה סכנה של ממש לאינטרס הציבורי, עבריין דור הביניים ביצע מעשה, אשר כשלעצמו יכול היה להיות תמים, כמו חתימה על מסמך, הצגתו, העלאת נושא בדירקטוריון או העברה כספית. רק בדיעבד וביחס לנסיבות נוספות הסתבר המעשה כאסור והוגדר כעבירה


עבריין הדור השלישי מבצע את המעשה האסור, לא על ידי התנהגות חריגה כלשהי או פעולה יחדנית שהוא מבצע. ככלל התאגיד הוא זה שעבר על הוראת החוק, והמעשה הפיסי שיכול היה להיות תמים ויומיומי כדוגמת תאריך הדיווח לרשויות המס, היעדר רישיון בניה, אי דיווח לבורסה על פרט מהותי יוחתם כעבירה בדיעבד


העבריין מן הדור השלישי מבצע פעולה יומיומית אשר בדיעבד מוגדרת כעבירה זאת להבדיל מהעבריין בדור הראשון שביצע פעולה המוגדרת כעבירה לכשעצמה. רבות מהעבירות, הקשורות לדור השלישי, מאיימות ישירות על רכושו החשוב ביותר של התאגיד המודרני, הוא הזיכיון. עבור מפעיל סלולארי או גוף תקשורת או בנק, הזיכיון להפעלת הפעילות הוא בעצם רכושם החשוב ביותר.

 

בעבר הרכוש החשוב ביותר היה קרקע או קניין כלשהו, העבריין תקף את הקניין על ידי גניבה, בהמשך הפך הקניין הרוחני להיות בעל המשקל, העבריין במקרה זה גנב את הידע או חטא בחוסר נאמנות. בדור השלישי, הזיכיון הוא הרכוש המשמעותי ביותר של התאגיד.

 

הדור הרביעי של משפטים פליליים אינו התפתחות מימדית כשלושת הדורות הקודמים אלא שימוש במשפט הפלילי ככלי פוליטי

למעשה לא ניתן לפטר אדם במדינת ישראל אלא במנגנון מורכב של הגנה על זכויותיו והדרך היחידה להוליך לסיומה של משרה אפילו בכירה היא בשל אירוע פלילי, חקירתי משפטי

כך לגבי ראש עיר, ניצב במשטרה, שר  ואף בעלי תפקידים שאינם פורמאלים כדוגמת עיתונאים ושחקנים

חלילה להבין מהאמור שהרשויות הן אלה שפועלות באופן הזה אבל סבך האינטרסים ורוע הלב הבסיסי המצוי בחיי היומיום של כולנו מוליכים לאינטרס מובהק של הגשת תלונות וביום ראיות בשם השגת התוצאה הזאת, קרי חיוב הרשויות לפעול באופן שעצם הפעולה תוליך לסיום הקריירה.

נסיבות הדור הרביעי מחייבות מיומנות עמוקה מאוד בעקרונות קלאסיים של המשפט הפלילי פלוס הבנת השיח הציבורי תקשורתי 

מדובר בתיקים שהגורם המרכזי שבהם הוא המוניטין של החשוד ולאו דווקא העבירה המיוחסת.

עבירות נושאי משרה

עבירות נושאי משרה

המונח עבירות נושאי משרה מתייחס לאירועים בהם תאגיד ביצע עבירה, אשר ממנה נגזרות עבירות של נושאי משרה בארגון, או מסתברות עבירות נוספות. כאשר מואשם תאגיד בעבירה, ימצאו גם חלק מהאורגנים שלו, הם נושאי המשרה בו, אחראים לביצועה

אין בחוק העונשין הישראלי הגדרה אחידה לאחריותו הפלילית של האורגן נושא המשרה

בכל חוק ספציפי ישנה הגדרה שונה לגבי אותם אורגנים שהאחריות נופלת לפתחם, וכן מוגדרות הפעולות, אשר במידה ובוצעו על ידי אותו אורגן, יהיה זה פטור מאחריות פלילית. התחומים בהם באות לידי ביטוי עבירות אלה הם בעיקר תחומי המס ותחומי איכות הסביבה

עבירות נושאי משרה נמצאות כמעט תמיד בחוסר פרופרציה בין המשמעות של הרשעה לאדם לבין עומק החשד וחומרת העבירה כאשר מדובר באנשים נורמטיבים שיש להם מוניטין מבוסס בחברה

 אזרחי מסחרי

אזרחי מסחרי

משרדנו עוסק בניהול תיקים משפטיים מורכבים ורחבי היקף, הדורשים מומחיות וידע רב, וזאת בכל תחומי המשפט האזרחי - מסחרי

המשרד מתמחה בתחום הליטיגציה בכל אפיקי ההתדיינות המסחרית, ובכל תחומי המשפט העסקי, המסחרי, הציבורי והאזרחי, וכן צבר ניסיון רב בתיקים בנושאי הנדסה ותשתית על כל היבטיהם

הנסיון והיתרונות שצבר המשרד במשברים מתוקשרים ורחבי היקף מאפשרים לו דווקא להימצא מאוד מיומן במרחק הכי גדול מהמשבר והוא חיי היומיום של העסק , על כן יש למשרד יכולת בריאה להעניק ליווי עסקי שוטף בשאלות היומיום תוך מתן תצפית אמינה לגבי אפשרות התרחשותו של משבר.

משפט מנהלי

משפטי מנהלי

המדינה והשלטון במדינת ישראל מעורבים בכל מעשה ומעשה בחייו של אדם בישראל, ובכל פעולה בחיי היום יום, תהא אשר תהא


עניינו של המשפט המנהלי הוא בהסדרת תחום פעולותיהן של רשויות המינהל הציבורי, על כל חלקיהן, מרישום לידתו של תינוק ועד להנפקת תעודת פטירה ורישיון קבורה, כשבתווך מצויות החלטות השלטון כולו, הן השלטון המרכזי (הממשלה ושלוחותיה) והן השלטון המקומי, כמו גם גופים נוספים המשתייכים למערכת השלטונית, כגון ועדות תכנון, גופים סטטוטוריים (כגון מנהל מקרקעי ישראל), רגולטורים למיניהם, בעלי משרה ציבורית, פקידי שלטון, ועוד

 

עקרון החוקיות החל על המנהל הציבורי קובע את חובת ההסמכה של הרשות המנהלית לפעול. עקרון נוסף הפועל בתחום המשפט המנהלי הינו מבחן הסבירות, אשר לאורו נבחנת הפעולה המינהלית. עקרון שלישי הוא זה המחבר בין עקרון החוקיות למבחן הסבירות, והוא מבחן הפרוצדורה, ההליך ההוגן, והוא מתייחס לאופן בו מפעילה הרשות המנהלית את סמכויותיה. בתוך עקרון זה כלולות החובות לנהוג בשוויון בין האזרחים, ליתן זכות טיעון, לנמק את ההחלטות ועוד

 

 

התקיפה של החלטות המינהל, הינה בתחום שלושת העקרונות והמבחנים האמורים. המשפט המינהלי עוסק בבחינת שיקול הדעת המנהלי, פיקוח על הרשות המנהלית וכן בחינת פעולות הרשות המנהלית בתחום המשפט הפרטי (התקשרויות, מכרזים וכיוצ"ב). הערכאות המשפטיות בהן ניתן לתקוף החלטה או מעשה מנהלי הינם בית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) ובתי המשפט לעניינים מנהליים, וכן ועדות ערר למיניהן.

המשרד צבר מומחיות וניסיון רב בתחום המשפט המנהלי, והוא מייצג הן את גופי המינהל הציבורי, ובכלל זה רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ותאגידים ממשלתיים כגון מע"צ –החברה הלאומית לדרכים, והן גופים ואזרחים מן השורה, אשר מוצאים עצמם נזקקים להליכים כנגד המינהל הציבורי וכנגד החלטות מינהליות, בכל הדרגות. 

נדל"ן

נדל"ן

במהלך שנות פעילותו צבר משרד מאיר- ליאור ניסיון רב במגוון תחומי המקרקעין, לווי פרויקטים שונים בתחום הנדל"ן, ייצוג יזמים וקבלנים בעסקאות נדל"ן, עסקאות להקמת

פרויקטים למגורים ומסחר, החל משלב התכנון, דרך שלב מכירת יחידות המגורים ללקוחות, ועד לרישום הבית המשותף

עו"ד מאיר אבו שהתמחה שנים רבות בתחום מלווה פרויקטים בעסקאות מכר, עסקאות קומבינציה, הרחבות יישובים, הסכמי שיתוף והפקעות

בנוסף, מתמחה המשרד גם במתן שירותי ליטיגציה בכל הנושאים הנוגעים לתחום הנדל"ן: סכסוכים חוזיים וקניינים, דיני התכנון והבנייה ומכרזים


עו"ד מאיר אבו פיתח פרקטיקה נרחבת בניהול נדל"ן כלומר, בייצוג מלוא האינטרסים של בעלי נכסים לרבות התפעול השוטף של הנכס 

ליווי עסקי

ליווי עסקי

הליווי העסקי הוא אחד מתחומי ההתמחות של משרד מאיר - ליאור. זהו תחום בו צבר המשרד ניסיון רב, והוא מהווה שירות משלים לשירותים המשפטיים, שהם ליבת פעילות המשרד

 

התחום כולל מלבד ליווי שוטף של הפעילות העיסקית, גם ליווי וייעוץ בהקמת חברות, שותפויות ועסקים, עריכת הסכמים שונים, ליווי צמוד לאורך תקופת ההקמה, ולאחריה יעוץ משפטי ועסקי שוטף. אנו עוסקים גם בליווי וייעוץ לעסקים שכשלו, או עומדים בפני פירוק וסגירה, וכן הגנה על בעלי המניות והמנהלים באופן אישי

הליווי העסקי מתאפיין ביחס אישי צמוד ובמתן תגובה מהירה לכל צורך משפטי שעולה בארגון. ליווי עסקי מסוג זה מאפשר לנו להגיב במהירות למשבר קריטי, הודות למעורבות יומיומית וגבוהה של המשרד בחיי העסק. ברשימת לקוחותינו בתחום הליווי העסקי בתי השקעות, חברות ביו - טכנולוגיה, רשתות זכיינים, אולמות אירועים ועוד

 

  שאלת גבולות החיזור- הטרדה מינית

שאלת החיזור

 על אף מיקומה בשולי העולם הפלילי לכאורה ובחוק ספציפי נקודתי, מהווה ההטרדה המינית מכוח חוק איסור הטרדה מינית גורם משמעותי ביותר בחיי היומיום החל מהעסקים הקטנים ועד ארגוני ענק וגופים ממשלתיים

הקשב הציבורי לכל אירוע שכזה ומהירות קביעת העמדה של השיח החברתי מייצרים איום משמעותי ביותר על גורלו של אדם ביחס לשדה המשפטי המאוד צר הזה

כל מיומנויות המשפט לרבות היכולת לנהל מו"מ מסחרי ולהגן על הארגון במקביל למתן הגנה לאדם הכרחיות בעולם זה

פעמם הרבה נעשית טעות קונספטואלית בהצבת קרבה וגבול בין עולם ההטרדה המינית לבין עבירות המין אלא שבעצם רבים יותר הם המקרים בהם הגבול האמיתי מצוי בין שאלת

ההטרדה המינית לבין שאלות שבגבול החיזור

עו"ד ליאור אפשטיין הוא מהראשונים שעסקו באופן פומבי בתחום, ליווה וייצג את הגדולים והמורכבים בתיקים הללו, חלקן בהד ציבורי עצום וחלקם רחוק מהעין הציבורית

לשון הרע

לשון הרע

חוק איסור לשון הרע הוא החרב האחרונה שנותרה ביד אדם להציל מורשתו ושמו

עולם השיח הווירטואלי וזמינות המידע מאפשרים היום לייצר התקפה ולמעשה מחיקה של מורשתו של אדם במהירות הבזק

גבולות המותר והאסור של עולם זה טרם עוצבו 

הזכות לשם טוב עומדת כתף אל כתף בצד חופש המחשבה וזכותו של הציבור לדעת ועו"ד ליאור אפשטיין ניהל את המורכבים שבתיקים הללו וביניהם ייצוג ההגנה של יגאל סרנה נגד בנימין ושרה נתניהו (ביחד עם עו"ד אביגדור פלדמן) וייצוג תביעתו של העיתונאי נתן זהבי כנגד הגברת הדס שטייף

bottom of page