top of page
כלכליסט.jpg
כלכליסט.jpg
1024px-YnetLogo.svg.png
1024px-YnetLogo.svg.png
download.png
איך מסובבים משמעות בחקירה משטרתית?
01:00
פודקאסט מדברים פשוט עם עומר אפרת

איך מסובבים משמעות בחקירה משטרתית?

למעבר לפודקאסט המלא לחצו כאן: https://youtu.be/UMTRm_MdGKw אהבתם את הפודקאסט? הרשמו כמנויים לעמוד שלנו :) מוזמנים לבקר גם באחת מהפלטפורמות שלנו: Facebook: https://www.facebook.com/OmerPODCAST Instagram: https://www.instagram.com/omerephrat_podcast TikTok: https://www.tiktok.com/@omerpodcast0 Spotify: https://open.spotify.com/show/6lGYnQYyi71eqcE1qY280s עו׳ד ליאור אפשטיין ידוע ומפורסם כעורך דין מהשורה הראשנה בישראל. אפשטיין מוכר בעיקר בשפתו העשירה ובדימויים מרחיקי הלכת עד שלפעמים מאוד מבלבל לעקוב אחר הנעשה, כלי זה שירת אותו באין ספור תיקים וכמובן בזכות פילפול משפטי היחודי לו! בישראל אדם אינו חייב להשתמש בשירותיו של עורך דין, והוא רשאי לייצג את עצמו בבית המשפט. לבחירה זאת יש יתרונות וחסרונות. כתב על כך השופט נעם סולברג: "המבקשים החליטו לייצג בהליך זה את עצמם. זו זכותם המלאה, גם אם הדבר ידרוש מן הצד שכנגד או מבית המשפט להקדיש מאמץ מסוים על מנת לבצע את 'תרגום' טענותיהם וכתבי טענותיהם לשפה המשפטית. טענותיה של (הצד שכנגד) ... בנוגע לאורך כתבי הטענות ולניסוחם, אינן יכולות להוות תחליף לתשובה לטענות הענייניות העולות מהם. מאידך גיסא, לבחירה שלא להיות מיוצג יש מחירים. אחדים מהם באים לידי ביטוי בפסק דין זה: כללי הפרוצדורה, שנימוקם עמם, לא יתירו למבקשים לשגות ולתקן ללא הרף. טענה שאינה מועלית היום, נוצר לגביה השתק מחר. בקשה שאינה במקומה, אשר תכביד על הצד שכנגד, תוביל להטלת הוצאות משפט. גם להקדשת המשאבים מצד מערכת המשפט יש גבול ... אלו 'כללי הטקס', והבוחר להשתתף בהם עליו להכיר ביתרונות ובחסרונות של בחירתו." #פודקאסט #מדבריםפשוט #עומראפרת
האם זדורוב ישתחרר?
09:55
פודקאסט מדברים פשוט עם עומר אפרת

האם זדורוב ישתחרר?

למעבר לפודקאסט המלא לחצו כאן: https://youtu.be/UMTRm_MdGKw אהבתם את הפודקאסט? הרשמו כמנויים לעמוד שלנו :) מוזמנים לבקר גם באחת מהפלטפורמות שלנו: Facebook: https://www.facebook.com/OmerPODCAST Instagram: https://www.instagram.com/omerephrat_podcast TikTok: https://www.tiktok.com/@omerpodcast0 Spotify: https://open.spotify.com/show/6lGYnQYyi71eqcE1qY280s עו׳ד ליאור אפשטיין ידוע ומפורסם כעורך דין מהשורה הראשנה בישראל. אפשטיין מוכר בעיקר בשפתו העשירה ובדימויים מרחיקי הלכת עד שלפעמים מאוד מבלבל לעקוב אחר הנעשה, כלי זה שירת אותו באין ספור תיקים וכמובן בזכות פילפול משפטי היחודי לו! בישראל אדם אינו חייב להשתמש בשירותיו של עורך דין, והוא רשאי לייצג את עצמו בבית המשפט. לבחירה זאת יש יתרונות וחסרונות. כתב על כך השופט נעם סולברג: "המבקשים החליטו לייצג בהליך זה את עצמם. זו זכותם המלאה, גם אם הדבר ידרוש מן הצד שכנגד או מבית המשפט להקדיש מאמץ מסוים על מנת לבצע את 'תרגום' טענותיהם וכתבי טענותיהם לשפה המשפטית. טענותיה של (הצד שכנגד) ... בנוגע לאורך כתבי הטענות ולניסוחם, אינן יכולות להוות תחליף לתשובה לטענות הענייניות העולות מהם. מאידך גיסא, לבחירה שלא להיות מיוצג יש מחירים. אחדים מהם באים לידי ביטוי בפסק דין זה: כללי הפרוצדורה, שנימוקם עמם, לא יתירו למבקשים לשגות ולתקן ללא הרף. טענה שאינה מועלית היום, נוצר לגביה השתק מחר. בקשה שאינה במקומה, אשר תכביד על הצד שכנגד, תוביל להטלת הוצאות משפט. גם להקדשת המשאבים מצד מערכת המשפט יש גבול ... אלו 'כללי הטקס', והבוחר להשתתף בהם עליו להכיר ביתרונות ובחסרונות של בחירתו." #פודקאסט #מדבריםפשוט #עומראפרת
פודקאסט מדברים פשוט עם עומר אפרת # הפליליסט ליאור אפשטיין על עולם הפשע והפרשות המדוברות של ישראל!
01:40:10
פודקאסט מדברים פשוט עם עומר אפרת

פודקאסט מדברים פשוט עם עומר אפרת # הפליליסט ליאור אפשטיין על עולם הפשע והפרשות המדוברות של ישראל!

אהבתם את הפודקאסט? הרשמו כמנויים לעמוד שלנו :) מוזמנים לבקר גם באחת מהפלטפורמות שלנו: Facebook: https://www.facebook.com/OmerPODCAST Instagram: https://www.instagram.com/omerephrat_podcast TikTok: https://www.tiktok.com/@omerpodcast0 Spotify: https://open.spotify.com/show/6lGYnQYyi71eqcE1qY280s עו׳ד ליאור אפשטיין ידוע ומפורסם כעורך דין מהשורה הראשנה בישראל. אפשטיין מוכר בעיקר בשפתו העשירה ובדימויים מרחיקי הלכת עד שלפעמים מאוד מבלבל לעקוב אחר הנעשה, כלי זה שירת אותו באין ספור תיקים וכמובן בזכות פילפול משפטי היחודי לו! בישראל אדם אינו חייב להשתמש בשירותיו של עורך דין, והוא רשאי לייצג את עצמו בבית המשפט. לבחירה זאת יש יתרונות וחסרונות. כתב על כך השופט נעם סולברג: "המבקשים החליטו לייצג בהליך זה את עצמם. זו זכותם המלאה, גם אם הדבר ידרוש מן הצד שכנגד או מבית המשפט להקדיש מאמץ מסוים על מנת לבצע את 'תרגום' טענותיהם וכתבי טענותיהם לשפה המשפטית. טענותיה של (הצד שכנגד) ... בנוגע לאורך כתבי הטענות ולניסוחם, אינן יכולות להוות תחליף לתשובה לטענות הענייניות העולות מהם. מאידך גיסא, לבחירה שלא להיות מיוצג יש מחירים. אחדים מהם באים לידי ביטוי בפסק דין זה: כללי הפרוצדורה, שנימוקם עמם, לא יתירו למבקשים לשגות ולתקן ללא הרף. טענה שאינה מועלית היום, נוצר לגביה השתק מחר. בקשה שאינה במקומה, אשר תכביד על הצד שכנגד, תוביל להטלת הוצאות משפט. גם להקדשת המשאבים מצד מערכת המשפט יש גבול ... אלו 'כללי הטקס', והבוחר להשתתף בהם עליו להכיר ביתרונות ובחסרונות של בחירתו." #פודקאסט #מדבריםפשוט #עומראפרת
bottom of page